CEIM


СОРАБОТКА / КАРИЕРА ВО ЦЕИМ


Доколку сте заинтересирани за соработка / кариера во ЦЕИМ можете да испратите предлог за соработка / CV на следната е-маил адреса:

CONTACT@CEIM-IT.COM

Кандидатите за работна позиција во ЦЕИМ можат да испратат CV користејќи еден од моделите од менито на левата страна; пожелно е да се пополни и испрати CV на италијански јазик (достапно на италијанската верзија од оваа страница).