CEIM


УСЛУГИ: БИЗНИС ПРОМОЦИЈА


ЦЕИМ нуди професионални услуги во делот на промоција на италијански бизниси во Македонија. Посебен акцент е ставен на поддршка на мали и средни претпријатија. Во таа насока, ЦЕИМ го нуди следниов асортиман на услуги:

организација за учество на саеми, промотивни настани, работилници итн.;
поддршка во делот на "видливоста" во електронските и печатните медиуми;
посочување и воспоставување комуникација со потенцијални локални партнери;
маркетиншки услуги;
меилинг.