X
Артикл:
ATENE
| СЛЕДЕН АРТИКЛ >
Достапност:
Порачка

ATENE
ПОЛИРАН ИНОКС /
X
Достапност:
Порачка

ATENE PLUS
ПОЛИРАН ИНОКС /
X
Достапност:
Порачка

ATENE MAX
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ /
X
Достапност:
Порачка

ATENE NAPOLI
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ /
X
Достапност:
Порачка

BOLTON
ПОЛИРАН ИНОКС /
X
Достапност:
Порачка

ODESSA
ПОЛИРАН ИНОКС /
X
Достапност:
Порачка

BARI
ПОЛИРАН ИНОКС /
X
Достапност:
Порачка

RIGA
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ /
X
Достапност:
Порачка

RIGA MAX
ПОЛИРАН ИНОКС /
МАТОВ ИНОКС /
ОБОЕНО ЖЕЛЕЗО
X
Достапност:
Порачка

AMBURGO
ПОЛИРАН ИНОКС /
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ /
ОБОЕНО ЖЕЛЕЗО
X
Достапност:
Порачка

AMBURGO INCLINED
ПОЛИРАН ИНОКС /
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ /
ОБОЕНО ЖЕЛЕЗО
X
Достапност:
Порачка

AMBURGO MAX
ПОЛИРАН ИНОКС /
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ /
ОБОЕНО ЖЕЛЕЗО
X
Достапност:
Порачка

AMBURGO MAX PAINTED
ПОЛИРАН ИНОКС /
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ /
ОБОЕНО ЖЕЛЕЗО
X
Достапност:
Порачка

AMBURGO LARGE
ПОЛИРАН ИНОКС /
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ /
ОБОЕНО ЖЕЛЕЗО
X
Достапност:
Порачка

AMBURGO PAINTED 1
ПОЛИРАН ИНОКС /
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ /
ОБОЕНО ЖЕЛЕЗО
X
Достапност:
Порачка

AMBURGO PAINTED 2
ПОЛИРАН ИНОКС /
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ /
ОБОЕНО ЖЕЛЕЗО
X
Достапност:
Порачка

AMBURGO PAINTED 3
ПОЛИРАН ИНОКС /
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ /
ОБОЕНО ЖЕЛЕЗО
X
Достапност:
Порачка

VIENNA
ПОЛИРАН ИНОКС /
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ
X
Достапност:
Порачка

PRAGA SLIM
ПОЛИРАН ИНОКС /
X
Достапност:
Порачка

PRAGA
ПОЛИРАН ИНОКС /
X
Достапност:
Порачка

PRAGA ANGOLARE
ПОЛИРАН ИНОКС /
X
Достапност:
Порачка

PRAGA ANGOLARE SLIM
ПОЛИРАН ИНОКС /
X
Достапност:
Порачка

SOFIA
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

KIEV
ХРОМИРАНО ЖЕЛЕЗО
X
Достапност:
Порачка

DONETSK
ХРОМИРАНО ЖЕЛЕЗО
X
Достапност:
Порачка

BREST
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

BRISTOL
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

BUDAPEST
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

ROMA
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ
X
Достапност:
Порачка

PALERMO
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ /
МАТ АЛУМИНИУМ
X
Достапност:
Порачка

CARACAS
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ
X
Достапност:
Порачка

BILBAO
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ /
МАТ АЛУМИНИУМ
X
Достапност:
Порачка

MURCIA
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ /
МАТ АЛУМИНИУМ
X
Достапност:
Порачка

DAKAR
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

ASSISI
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ
X
Достапност:
Порачка

ASSISI MAX
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ
X
Достапност:
Порачка

PARIS
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ
X
Достапност:
Порачка

PARIS CURVO
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

BERLINO
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

DALLAS
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

MADRID
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

MONTEVIDEO
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

LIMA
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

CARLOTTA
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

CARLOTTA MAX
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

CARLOTTA CURVO
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ
X
Достапност:
Порачка

DENVER
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ
X
Достапност:
Порачка

SIENA
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

MESSINA
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

SIENA PLUS
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

MAGHERA
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

OSLO
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

BRESCIA
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

LAS VEGAS
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

LISBONA
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

BREMEN
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

BREMEN ANGOLARE
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

VERONA
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

L'AVANA
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

ZARAGOZA
ПОЛИРАН ИНОКС /
МАТОВ ИНОКС /
ОБОЕНО ЖЕЛЕЗО
X
Достапност:
Порачка

DORTMUND
ПОЛИРАН ИНОКС /
МАТОВ ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

HELSINKI
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

PORTLAND
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

MALME
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

NANTES
ПОЛИРАН ИНОКС /
МАТОВ ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

BOGOTA
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ
X
Достапност:
Порачка

ISTANBUL
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

SANTIAGO TUBE
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

SANTIAGO QUADRA
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

FIRENZE
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ /
ОБОЕНО ЖЕЛЕЗО
X
Достапност:
Порачка

VALENTIA
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ /
ОБОЕНО ЖЕЛЕЗО
X
Достапност:
Порачка

BARCELLONA
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ
X
Достапност:
Порачка

CANNES
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ
X
Достапност:
Порачка

ALICANTE
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ
X
Достапност:
Порачка

KINGSTON
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

PORTOFINO
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

MANHATTAN
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

SYDNEY
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

MONACO
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

STANDFORD
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

TOKYO
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

STANDFORD CURVO
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

PECHINO
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ
X
Достапност:
Порачка

PORTOFINO LARGE
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

MANHATTAN CURVO
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

PESCARA
ПОЛИРАН ИНОКС
X
Достапност:
Порачка

PORTO
ПОЛИРАН ИНОКС /
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ
X
Достапност:
Порачка

BANGKOK
ПОЛИРАН ИНОКС /
ПОЛИРАН АЛУМИНИУМ
Почетна > Метални ногарки за мебел
ЦЕИМ - PelleITALIA - МЕТАЛНИ НОГАРКИ ЗА МЕБЕЛ

Метални ногарки за мебел -

Со воведувањето метални ногарки за мебел во асортиманот на производи, ЦЕИМ - PelleITALIA практично ја заокружи понудата во делот на репроматеријали за мебел (надворешен / видлив дел од мебелот).

Понудата вклучува преку 90 модели на ногарки за секаков тип мебел. И кај ногарките важи принципот на продажба без ограничувања во вид на "минимум количини по порачка".

Металните ногарки се достапни по порачка со рок на испорака од 7-10 дена.